top of page
3-daagse stilte retraite - Vipassana
3-daagse stilte retraite - Vipassana

do 25 apr

|

Helmond

3-daagse stilte retraite - Vipassana

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken

Tijd en locatie

25 apr 2024, 18:00 – 28 apr 2024, 16:00

Helmond, Horst 1, 5707 GW Helmond, Nederland

Over het evenement

Inleiding

Het 3-daagse stilte retraite is geïnspireerd door Vipassana. Echter, zijn er enkele aanpassingen gedaan in het programma.

Vipassana is een van de oudste meditatietechnieken die haar oorsprong vindt in India. Na eeuwenlang vergeten te zijn, werd deze methode meer dan 2500 jaar geleden herontdekt door Gautama de Boeddha. De term "Vipassana" vertaalt zich rechtstreeks naar "de dingen zien zoals ze werkelijk zijn". Het is een proces van geestelijke zuivering door zelfobservatie. De beoefenaar begint met het aandachtig observeren van de natuurlijke ademhaling om de geest te concentreren. Met dit versterkte bewustzijn richt men zich vervolgens op de veranderlijke aard van zowel lichaam als geest, waarbij men de universele waarheden van vergankelijkheid, lijden en egoloosheid ervaart.

Wat Vipassana niet is:

 • Het is geen rite of een ritueel gebaseerd op blind geloof.
 • Het is geen vorm van intellectueel of filosofisch vermaak.
 • Het is geen rustkuur, vakantie, of ontmoetingsplaats.
 • Het is geen vlucht voor de moeilijkheden van het dagelijkse leven.

Wat Vipassana wel is:

 • Het is een techniek om lijden op te lossen.
 • Het is een methode van geestelijke zuivering die iemand helpt om alle spanningen en problemen in het leven op een kalme en evenwichtige wijze onder ogen te zien.
 • Het is een levenskunst die iemand in staat stelt om positief bij te dragen aan de samenleving.

Het realiseren van deze waarheden door rechtstreekse ervaring leidt tot het zuiveringsproces. Het volledige pad van Vipassana, ook wel Dhamma genoemd, biedt een universele oplossing voor universele problemen. Het is geen onderdeel van een georganiseerde religie of sekte, waardoor het vrijelijk door iedereen, overal en altijd beoefend kan worden, zonder conflicten met etnische, culturele of religieuze achtergronden. Het zal blijken dat iedereen er evenveel profijt van kan hebben.

Meditatie en zelfdiscipline

Meditatie en zelfdiscipline zijn onlosmakelijk verbonden met het zuiveringsproces door zelfonderzoek, dat allesbehalve eenvoudig is. Het vergt een diepgaande toewijding en sterke inzet. Het inzicht dat voortvloeit uit deze inspanning kan alleen door de individuele beoefenaar worden bereikt; niemand anders kan dit voor hen doen. Daarom is deze retraite alleen zinvol voor degenen die bereid zijn om serieus te werken en zich te houden aan de gedragscode. De regels en voorschriften zijn bedoeld ter bevordering van het welzijn en de bescherming van de studenten, en ze vormen een integraal onderdeel van de techniek.

Hoewel drie dagen op het eerste gezicht kort lijken, is het een periode waarin men diep in het onderbewustzijn kan doordringen en diepgewortelde overtuigingen kan uitroeien. Onafgebroken beoefening in afzondering is de sleutel tot het succes van deze techniek. Daarom zijn de regels en voorschriften ontwikkeld vanuit het perspectief van praktische ervaring, niet vanuit traditie, orthodoxie of blinde toewijding binnen een religieuze organisatie. Ze zijn wetenschappelijk en rationeel van aard en dragen bij aan een bevorderlijke atmosfeer voor meditatie. Het niet naleven van deze regels verstoort deze atmosfeer.

Psychische stoornissen

Hoewel Vipassana-meditatie de meeste mensen ten goede komt, is het geen alternatief voor medische of psychiatrische behandeling, en raden we het niet aan voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Personen met ernstige psychische stoornissen die deelnemen aan Vipassana-cursussen hebben soms onrealistische verwachtingen dat de techniek hun psychische problemen zal verlichten of genezen.

Als organisatoren, die niet professioneel zijn op dit gebied, zijn we niet bevoegd om te zorgen voor mensen met dergelijke achtergrond.

Gedragsregels

De kern van de oefening is sīla, oftewel moreel gedrag. Sīla vormt de basis voor de ontwikkeling van samādhi, de concentratie van de geest, en de zuivering van de geest wordt bereikt door paññā, wijsheid door inzicht.

De voorschriften

Alle deelnemers aan een Vipassana-retraite verplichten zich om gedurende de gehele retraite strikt de volgende vijf voorschriften na te leven:

 • Het vermijden van het doden van welk levend wezen dan ook.
 • Het afzien van stelen.
 • Het onthouden van alle seksuele activiteiten.
 • Het vermijden van liegen.
 • Het afzien van alcohol en/of drugs.

Andere technieken, rituelen en riten

Tijdens de retraite dient elke vorm van religieuze activiteit onderbroken te worden. Gebed, verering, wierook branden, kralen tellen, mantra's opzeggen, volledig vasten, zang, dans en dergelijke moeten volledig achterwege gelaten worden. Dit geldt ook voor alle andere meditatietechnieken, healing of spirituele praktijken die zelfstandig, los van het retraite programma, kunnen worden uitgevoerd. Bij twijfel of verwarring is het raadzaam om altijd de organisatoren te raadplegen.

Aanvaarding van de leraar en de techniek

Studenten moeten bereid zijn om zich gedurende de stilteretraite volledig te conformeren aan de begeleiding en instructies van de organisatoren. Naast het naleven van alle gedragsregels, voorschriften en het tijdschema, is het van belang om precies te mediteren zoals gevraagd, zonder iets van de instructies te negeren of eraan toe te voegen. Deze aanvaarding moet niet blindelings zijn, maar gepaard gaan met begrip en onderscheidingsvermogen. Vertrouwen in de organisatie en de techniek is essentieel voor het succes van de meditatie.

Onderhoud met de organisatoren

Er is gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met een van de organisatoren tussen 12.00 en 13.00 uur. Vragen kunnen ook gesteld worden tussen 18.30 en 19.00 uur. Deze gelegenheden zijn bedoeld voor opheldering met betrekking tot de techniek en voor vragen die voortkomen uit de theorieles.

Edele stilte

Tijdens het retraite nemen alle deelnemers vanaf het begin tot de middag van de laatste dag de edele stilte in acht. Dit betekent een stilte van lichaam, spraak en geest. Alle vormen van communicatie met medestudenten, inclusief gebarentaal, briefjes en andere middelen, zijn verboden. Indien nodig kunnen studenten echter contact opnemen met de organisatoren voor vragen met betrekking tot accommodatie, voeding, gezondheid en soortgelijke zaken. Deze contacten dienen echter tot een minimum te worden beperkt, zodat studenten zich kunnen concentreren op hun individuele werk in afzondering.

Lichamelijk contact

Het is belangrijk dat er gedurende de stilteretraite lichamelijk contact vermeden wordt. Dit geldt zowel voor mensen van hetzelfde geslacht als voor mannen en vrouwen onderling.

Lichaamsbeweging

Beweging tijdens de stilteretraite omvat zittende meditaties, wandelmeditatie en Yin-stretch. Deze activiteiten zijn complementair aan vipassana. Het is echter niet toegestaan om buiten deze aangeboden sessies lichaamsbeweging te doen. Tijdens rustperioden kunnen deelnemers wandelen in het speciaal aangewezen gebied, zoals de tuin.

Religieuze objecten, talismannen, rozenkransen, kristallen, enz

Dit soort voorwerpen dienen niet meegebracht te worden naar de stilteretraite. Mocht men ze toevallig toch bij zich hebben, dan moet men deze gedurende de cursus in bewaring geven bij de organisatoren.

Alcohol, drugs en medicijnen

Het is niet toegestaan om drugs, alcohol en andere verdovende middelen mee te nemen naar de locatie van de stilteretraite. Dit geldt ook voor slaappillen en kalmerende middelen. Deelnemers die medicijnen gebruiken op doktersvoorschrift dienen dit te melden aan de organisatie.

Tabak

Om andere deelnemers niet te hinderen is het gebruik van tabak, in welke vorm dan ook, niet toegestaan.

Voeding

Met betrekking tot voeding is het niet haalbaar om aan alle voorkeuren en vereisten van de deelnemers te voldoen. Daarom wordt vriendelijk verzocht om genoegen te nemen met een vegetarisch dieet. Er is zorgvuldig geprobeerd een evenwichtig en gezond menu samen te stellen dat geschikt is voor meditatie. Indien iemand vanwege gezondheidsredenen een speciaal dieet moet volgen, wordt verzocht dit aan te geven op het inschrijvingsformulier. Vasten is niet toegestaan.

Kleding

Kleding dient eenvoudig, onopvallend en comfortabel te zijn. Het dragen van doorschijnende of onthullende kleding is niet toegestaan. Dit geldt ook voor kleding die op andere manieren afleiding veroorzaakt, zoals korte broeken, rokjes, mouwloze hemdjes, en kleine topjes. Zonnebaden en het gedeeltelijk ontbloten van het lichaam zijn niet toegestaan, om zo min mogelijk afleiding te veroorzaken voor mededeelnemers.

Douchen en wassen

Er zijn specifieke tijden vastgesteld voor douchen en persoonlijke hygiëne. Aangezien er geen wasmachines beschikbaar zijn, wordt van studenten verwacht dat ze voldoende kleding meebrengen.

Contact met de buitenwereld

Tijdens de gehele cursus verblijven de deelnemers op de locatie van de stilteretraite en mogen deze alleen verlaten na expliciete toestemming van de organisatie. Er is geen enkel contact met de buitenwereld toegestaan, inclusief brieven, telefoongesprekken en bezoekers. Mobiele telefoons en andere elektronische apparaten moeten worden ingeleverd bij de organisatie tot het einde van de stilteretraite. In geval van nood kunnen familieleden of vrienden contact opnemen met de organisatie.

Muziek, lees- en schrijfmateriaal

Tijdens de stilteretraite is het niet toegestaan ​​om muziekinstrumenten, radio's en muziekspelers te gebruiken, evenals het meenemen van kranten, boeken of tijdschriften. Deze restricties zijn bedoeld om de praktische aard van deze techniek te benadrukken. De organisatie voorziet echter in journals waarin deelnemers eventuele inzichten kunnen noteren.

Financiering van de stilteretraite

Volgens de traditionele principes van Vipassana wordt de financiering van cursussen uitsluitend mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen. Donaties worden alleen aanvaard van deelnemers die de drie-daagse stilteretraite hebben voltooid. Iemand die deelneemt aan de stilteretraite kan na afloop een donatie doen. Op deze manier wordt de financiering van de stilteretraite gedragen door degenen die zelf de voordelen van deze dagen hebben ervaren. Als blijk van dankbaarheid en om anderen te ondersteunen bij het ervaren van deze waarde, kan men dan een donatie geven naar draagkracht.

Het tijdschema

Het volgende tijdschema is opgesteld om een continue beoefening van de meditatietechniek mogelijk te maken. Men behaalt de beste resultaten door zich nauwkeurig aan dit tijdschema te houden.

4.30 uur - Gong, opstaan en opfrissen

5.30 tot 6.30 uur - Meditatie

6.30 tot 8.00 uur - Ontbijt en rustpauze

8.00 tot 9.00 uur - Wandelmeditatie

9.00 tot 9.30 uur - Rustpauze

9.30 tot 11.00 uur - Meditatie

11.00 tot 12.00 uur - Lunch

12.00 tot 13.00 uur - Rustpauze en interviews; gelegenheid tot vragen stellen aan de organisatie

13.00 tot 15.00 uur - Meditatie

15.00 tot 15.30 uur - Theepauze

15.30 tot 16.30 uur - Theorieles

16.30 tot 18.30 uur - Koken en dineren

18.30 tot 19.00 uur - Rustpauze en interviews; gelegenheid tot vragen stellen aan de organisatie

19.00 tot 20.30 uur - Yin-stretch en meditatie

20.30 tot 21.30 uur - Vrije tijd

21.30 uur - Bedtijd

Samenvatting

De intentie achter de gedragsregels en voorschriften kan als volgt worden samengevat:

Streef ernaar om met uw gedrag anderen niet te storen en laat u niet afleiden door het gedrag van anderen. Als u de praktische redenen achter een of meer van deze voorschriften niet begrijpt, vermijd dan negatieve reacties en twijfel, maar vraag direct om verduidelijking bij de organisatie. Alleen door een gedisciplineerde aanpak en maximale inzet kan men de techniek beheersen en de voordelen ervan ervaren. De focus tijdens de cursus ligt dan ook op de beoefening. Een belangrijke richtlijn is om te werken alsof men alleen is, door de aandacht naar binnen te richten en afleiding en ongemak te negeren.

Tenslotte moeten deelnemers zich ervan bewust zijn dat hun vooruitgang in Vipassana volledig afhankelijk is van hun eigen inspanningen en persoonlijke ontwikkeling, en van de volgende vijf factoren: serieuze inspanning, vertrouwen, oprechtheid, gezondheid en wijsheid.

We hopen dat deze informatie u helpt het beste uit de stilteretraite zal halen.

Deel dit evenement

bottom of page